Dostarczenie Pożądanych Doświadczeń Klientowi

Mając zidentyfikowane kluczowe czynniki sukcesu rynkowego jakimi stają się właściwie opracowane, pożądane przez Klientów, indywidualne doświadczenia z marką, pozostaje określić sposób w jaki te doświadczenia mają zostać Klientowi „dostarczone”. Na tym etapie działań opracowujemy wzorce zachowań jakie będą prezentowane przez wszystkich pracowników firmy w dowolnie wybranym kanale komunikacji i w każdym punkcie styku pomiędzy firmą a Klientem. Każda forma kontaktu, w tym również pośrednia, jest ważna i wymaga zastosowania określonych wzorców w celu zachowania spójności przekazu organizacji. Wzorce te zostaną zastosowane we wszystkich działaniach operacyjnych firmy, tak w odniesieniu do produktów już obecnych na rynku jak i do tych które dopiero się pojawią. Celem nadrzędnym jest zmiana postrzegania marki w świadomości Klienta poprzez przejście przez Firmę od sprzedaży produktu do co najmniej sprzedaży korzyści a jeszcze lepiej rozwiązań, co zaowocuje większym i trwalszym biznesem.

Zainteresował Cię temat związany z Dostarczaniem Pożądanych Doświadczeń Klientowi? Skorzystaj z formularza aby dowiedzieć się więcej!

wróć

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą RODO*