Neuro Linguistic Programing

Pan Witold Zalech należy do grona doświadczonych specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniu Neuro Linguistic Programing Richarda Bandler’a, twórcy NLP na świecie. Przynależność do Neuro Linguistic Programing jest poświadczeniem wysokiej jakości usług oferowanych naszym Klientom i w zakresie praktycznego wykorzystania technik NLP w biznesie.

Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania

Pan Wojciech Zalech należy do grona doświadczonych specjalistów w zakresie reklam tekstowych oraz graficznych Google Ads w sieci wyszukiwania. Dzięki posiadanej certyfikacji współpracujące z nami firmy mogą spodziewać się profesjonalnego i strategicznego podejścia oraz efektywnego przeprowadzania aktywnych i sprzedażowych kampanii reklamowych w sieci wyszukiwania Google.

Nagroda jest wyróżnieniem, które poświadcza pozytywne zaliczenie rygorystycznego egzaminu przeprowadzanego przez Google.

Vocational Qualification In Scope Of Sales Techniques

Międzynarodowy certyfikat Vocational Qualification In Scope Of Sales Techniques potwierdza wysokie kwalifikacje Pana Wojciecha Zalech w zakresie nowoczesnych, perswazyjnych technik sprzedaży, stanowiących rdzeń programów szkoleniowych Peter Cook Consulting Spółka z o.o.  w tym zakresie. 

Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Certyfikat Znak Jakości TGLS Quality Alliance potwierdza wysoką jakość prowadzonych przez naszych trenerów szkoleń i umożliwia naszym Klientom uzyskania dofinansowania z środków unijnych. Poświadcza, że firma Peter Cook Consulting Spółka z o.o. pracuje zgodnie z wymaganymi procedurami dobrej praktyki szkoleniowej jak również biznesowej. Porównywalny do certyfikatów typu ISO.