Projektowanie Doświadczeń Oczekiwanych Przez Klienta

Na podstawie informacji uzyskanych drogą badań fokusowych w ramach zespołów projektowych powołanych w Firmie ustalamy listę kluczowych pożądanych doświadczeń oczekiwanych przez Klientów. Zawsze poszukujemy wspólnego mianownika pomiędzy oczekiwaniami rynku i kulturą organizacyjną Firmy projektując rozwiązania skuteczne z punktu widzenia rynku i wpisujące się w indywidualną tożsamość Firmy. Poszukujemy wartości uniwersalnych możliwych do zaimplementowania zarówno w kontaktach osobistych jak i w kontaktach pośrednich (np. za pośrednictwem materiałów reklamowych). Ustalamy listę wartości z którymi będą mogli utożsamić się wszyscy pracownicy Firmy niezależnie od zajmowanego stanowiska w hierarchii służbowej czy miejsca w strukturze organizacyjnej.

Zainteresował Cię temat związany z Projektowaniem Doświadczeń Oczekiwanych Przez Klienta? Skorzystaj z formularza aby dowiedzieć się więcej!

wróć

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą RODO*