Schemat Strategii Rozwojowej

W ramach tworzenia strategii rozwojowych pomagamy naszym Klientom tworzyć krótko i długookresowe strategie operacyjne. Dbamy o mierzalność wskaźników ujętych w strategiach, oraz tworzymy narzędzia do ich pozyskiwania i analizy. W planach operacyjnych ujmujemy wszystkie bez wyjątku komórki organizacyjne Firmy, planując dla nich specyficzne i mierzalne wskaźniki, których osiągnięcie wpisze się strategię ogólną przyjęta przez Firmę.

Zainteresował Cię temat związany z Schematem Strategii Rozwojowej? Skorzystaj z formularza aby dowiedzieć się więcej!

wróć

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą RODO*