Oczekiwania

W dzisiejszych czasach, klienci firm consultingowych, oczekują najczęściej szybkich i skutecznych metod pracy, trwale polepszających sytuację ich firmy. Oznacza to, iż wszystkie podejmowane działania powinny być działaniami wysoce zindywidualizowanymi, ponieważ nie istnieją uniwersalne wzorce postępowania pasujące jednakowo do wszystkich firm na rynku (nawet w obrębie tej samej branży). Jednak nadal dominującym i najbardziej rozpowszechnionym na polskim rynku modelem jest oferta działań związanych z wdrażaniem przez firmę typowego modelu. Takie postępowanie oczywiście obniża koszty działalności firm consultingowych, jest jednak okupione znacznym „spadkiem jakości” oferowanego produktu. To, co odróżnia nasze działania od takiego „typowego” modelu, to praca w charakterze zewnętrznie działającego zespołu, stanowiącego operacyjnie „integralną” komórkę firmy klienta. Tak ustawiony system pozwala z jednej strony na uzyskanie wysokiej jakości pracy – wiążąc wszystkie działania w „jednym ręku” łatwiej zaplanować i wdrożyć poszczególne etapy prac, z drugiej okazuje się być zdecydowanie tańszym od modelu tradycyjnego, również dlatego, iż wiele działań podejmowanych w tym modelu realizują etatowi pracownicy klienta.

23 Lata Doświadczenia

Nasze doświadczenia w tym zakresie rozpoczęły się w Polsce w 1997 roku i od tamtego momentu do dzisiejszego dnia nieprzerwanie dostarczamy naszym Klientom najlepszych jakościowo rozwiązań. Z naszych usług korzystają zarówno firmy małe jak i duże z wielu różnych branż. Niezmiennie, niezależnie od wielkości firmy i branży w której działa, wspólnie wypracowujemy unikatowe rozwiązania ściśle dedykowane konkretnemu klientowi. O jakości naszych usług świadczy ciągle powiększające się grono naszych partnerów oraz ich wyniki biznesowe. Z wieloma klientami pracujemy nieprzerwanie od wielu lat dbając o ich zrównoważony wzrost na każdym etapie rozwoju firm.

„Misją Peter Cook Consulting Spółka z o.o. jest dostarczenie Klientom Biznesowym najwyższej jakości rozwiązań, w zakresie rozwoju strategicznego opartego o efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.”

Prezes zarządu – Wojciech Zalech

Zalech Holdings

Zachęcamy do sprawdzenia wszystkich naszych projektów, równolegle prowadzonych do Peter Cook Consulting Spółki z o.o.

Czartery Na Bałtyku

Czartery na Bałtyku zajmuje się realizacją projektów związanych z sportami wodnymi.

 

dowiedz się więcej